Wynajem sprzętu nie mieści się w zakresie ulgi rehabilitacyjnej.