Skoro teraz otrzymała orzeczenie o stopniu lekkim, to zgłaszasz ze stopniem lekkim.
Tamto orzeczenie przestało obowiązywać