Może, w rozliczeniu rocznym poinformuję o tym US, zaznaczając odpowiedni kwadrat.