Pracownikom przekazujemy - istotne jest to , że podlegają pod ubezpieczenie od danego dnia