Ustawa o rachunkowości mówi, że taką inwentaryzację trzeba robić na dzień bilansowy, ale organy podatkowe domagają się by inwentaryzacje trzeba robić na koniec okresu dla którego określasz zaliczkę na podatek dochodowy