Tak pit-37
różnica w rozliczeniu jeżeli składałaś w ubiegłym roku oświadczeniu o zwolnieniu.
Jeżeli nie składałaś to podatek wyjdzie do zwrotu.