Wg mnie stanu remanentów nie wpisuje się do książki tak aby się sumowały z danymi w kolumnach,