Jeżeli się zrzekniesz swojego prawa do renty rodzinnej i będziesz mieć tylko rentę rodzinną na dziecko to możesz mieć też swoją rentę z tytułu niezdolności do pracy