W okresie którego dotyczy ewentualnie po sporządzeniu sprawozdania w roku bieżącym