1/ f-ra na minus czy na plus?
2/ jaka jest przyczna korekty?
- błąd?
- zwrot towaru?
- upust?