1. zatrudnienie na 0zł to takie trochę krzywe. Niech będzie to 10 zł ale nie zero
2. jak będzie UZ -> dla ZUS jesteś zleceniobiorcą - 0411
3. jak nie masz innego tytułu ubezpieczenia społecznego -> pełny ZUS z współpracy - a to wydatek jak to sporadzyczne 'pomaganie'
4. zlecenie to nie pracownik. A zasada -> patrz pkt. 2
5. bzdura