"....rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji....."