...Czy likwidując DG z dniem 29.02.2020 muszę złożyć do US zawiadomienie o zamiarze sporządzenia spisu z natury? ...

nie
mozesz po likwidacji wysłać do US pismo że na dz. likwidacji rem. = 0