Należy zawrzeć umowę cywilnoprawną, np. o dzieło lub zlecenie.
umowę należy podpisać z rodzicami , przedmiotem umowy może być zgoda na wykonanie fotografii dziecka oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku.