Nie przysługuje ulga, w czasie kolejnego zatrudnienia (po przerwie)