Wprowadzasz do dg oświadczeniem
wartość początkowa albo według faktury zakupu (nawet jak jest sprzed lat) albo wartość na podstawie cen rynkowych

wartość tej kosy chyba nie przekroczy 10 tys? - a do 10 tys. amortyzacja jednorazowa