Co rok nowy limit
20000 dla osób prywatnych
firm nie wliczasz do limitu do kasy fisk.