Pytasz, czy ma być ujęta jako wydatek a jednocześnie podajesz paragraf 2950?
Nie jest wydatkiem ponieważ dokonujesz zwrotu bez wydatkowania rozumiem.
Natomiast paragraf zwrotu zależy od tego, czy zwracasz jako niewydatkowane, czy przypisane do zwrotu jako wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem.
Wczytaj się w opisy paragrafów.
Skąd mam wiedzieć czy masz przypisane do zwrotu z odsetkami?
Zadajesz pytania bez opisu sytuacji.
A organ to chyba wie co ma robić.