Oczywiście że tak
tu nie ma czegoś takiego jak "po terminie"
prawo do zas. chorobowego przedawnia sie po 6 miesiacach licząc od ostatniego dnia zwolnienia na ktory chcesz zasilek