Skoro jest na karcie i nie jest podatnikiem VAT - nie ma prawa do preferencji (do kodu 05 90xx)
w czerwcu jak nie będzie miał juz etatu musi złozyc ZWUA/ 05 10xx/ 600
i ZUA z kodem 05 10xx / chorobowa dobrowolna
- i zacząć opłacac pełny ZUS