Skoro zatrudnia > 250 os. to już jest dużym. Oba warunki - zatrudnienie+suma bilansowa albo zatrudnienie+przychody muszą być spełnione łącznie.