Należny korekta za lipiec
naliczony na bieżąco w dacie otrzymania faktury.