Równie dobrze możesz zapłacić 8130,08+vat 23%1869,92=10.000
albo 10000+2300=12300
albo jeszcze inaczej