Na podstawie uchwały zarządu może mieć wypłaconą dywidendę, może też mieć prawo do premii, tak jak pozostali pracownicy na postawie regulaminu wynagradzania