§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

2) świadczenia usług:
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

robienie makijażu to usługi kosmetyczne