1/ Kiedy wpłynęła do firmy? W czerwcu czy w lipcu?
2/ Jeżeli w czerwcu to korekta dekl. VAT-7 za 06/2019; jeżeli w lipcu ją otrzymaliście - vat możesz odl. w 09/2019 (lip., lub sier. lub wrzes.).