KUP nie ma znaczenia czy stosujesz podatek 17% czy 32 %. Zawsze go pobierasz.

Co do ulgi to jeśli pracownik zostanie przy 32 % podatku to wtedy na pewno nie stosujesz ulgi podatkowej.
Pracownikom, których dochody przekroczyły kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek nie uwzględnia się kwoty zmniejszającej podatek. Tak wynika z art. 32 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 1 updof. Oznacza to, że kwotę zmniejszającą podatek płatnik może stosować za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę 85.528 zł. Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód ten przekroczył 85.528 zł, płatnik powinien odstąpić od stosowania kwoty zmniejszającej.