Tak - jeżeli pracuje tam na etacie i miejsce zamieszkania znajduje sie w innej miejscowości (poza siedziba firmy/jednostki wojskowej )

art.1 / ustawa zmieniająca pdof
3) wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3 600 zł – w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/3714_u.htm