Żadna zgoda na piśmie nie jest wymagana przepisami. Zgoda na otrzymywanie e-faktur jest domniemana, tzn., że jak nabywca otrzyma e-fakturę i za nią zapłaci, to znaczy, że zgadza się na taka formę faktur.

Art. 106n. 1. Stosowanie faktur elektronicznych wymaga akceptacji odbiorcy faktury.

Nic ustawa nie mówi, w jakiej formie ma być ta akceptacja.