Uspokój się.....dwa oddechy...weź kartkę papieru zatytułowaną Z-3b, nasmaruj na niej co trzeba i złóż.

Żadnego potrącenia 20% nie będzie, a i podstaw do zwolnienia także.

Na złożenie Z-3b masz termin 6 m-cy liczonych od 08.09.2019