Ok

Duplikat nie może się różnić treścią od oryginału świadectwa pracy. Powinien jednak zawierać rzeczywistą datę wystawienia i adnotację, że stanowi odpis oryginału.

https://msp.money.pl/wiadomosci/poradniki/artykul/kiedy-wydac-duplikat-swiadectwa-pracy,143,0,2413455.html