Urlop należny za 2019 rok to 4 dni - 32 godz. - źle. w I pracy urlop liczy się inaczej i nie zaokrągla się

20*3/4=15 dni rocznie*1/12*3=3,75 dni*8 godz. =30 godz.