Zapłacenie zaliczki nie jest kosztem w działalności. Dopiero zakupiona usługa /czy rzeczy/ jest kosztem na podstawie faktury od sprzedawcy.