Załącznik nr 15 jeszcze nie obowiązuje. Będzie obowiązywał od 1.11.2019.