Vat w dacie wystawienia faktury ale nie później niż termin płatności, dochodowy na koniec okresu rozliczeniowego tzn. 09.10.19