Sprawdź definicję rezydenta podatkowego USA (w dokumentach dotyczących FATCA jest to opisane, jeśli nie, to na stronach banków można znaleźć) - jeśli spełniasz któryś z warunków, to trzeba zaznaczyć rezydencję podatkową USA. Skutek jest taki, że bank jest zobowiązany do raportowania do polskich organów podatkowych o rachunkach bankowych rezydentów amerykańskich. Z kolei polskie organy na podstawie umowy międzynarodowej mogą przekazać dane do amerykańskich organów podatkowych. Chodzi o to, że rezydenci amerykańscy mogą ukrywać dochody na kontach w innych kraja i FATCA ma temu zapobiec.