Jednostka samorządu terytorialnego, która przyznała dotację, powinna w uchwale określić sposób i termin rozliczania dotacji oraz zakres informacji wykazywanych w rozliczeniu - poszukaj w BIP tej jednostki.