Osób przebywających na
1) zasiłku rehabilitacyjnym - nie wlicza się do stanu zatrudnienia (z wyjątkiem osób niepełnosprawnych)
2) zasiłku macierzyńskim - urlop macierzyński - wlicza się do stanu zatrudnienia
3) urlop rodzicielski - nie wlicza się do stanu zatrudnienia