Na razie wypełnia się tylko dział I i urzędy marszałkowskie sugerują, żeby wniosek opatrzyć adnotacją "Przedsiębiorca prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego". Nie da się inaczej, bo jeszcze nie ma wniosków zawierających dział dotyczący toreb foliowych. Będzie po 1 stycznia 2020 i wtedy trzeba zaktualizować wpis do rejestru.

Wniosek dotyczący opłaty recyklingowej nie podlega ani opłacie rejestrowej ani opłatom rocznym.