Zwykle rozliczenie zaliczki nie jest numerowane, można wpisać np. rozl. zal.