W świadectwie pracy nie podajemy informacji o łaczeniu urlopu rodzicielskiego z pracą.