Nie
Możesz a nawet należy napisać sksarge do PIP - ta wskaże pracodawcy odpowiednie przepisy za odpłatnością :)

Możesz jeszcze
https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/681993,Konsekwencje-prawne-niezapewnienia-pracownikowi-odpoczynku.html