Ma obowiązek jeśli nabywca jej zażąda w terminie 3 miesięcy od dostawy/wykonania usługi