Księgujesz na podstawie polisy w dacie jej wystawienia. Wcześniejsza płatność nic tu nie zmienia.