Liczbę 20 pracowników ustala wsie na momeny rozpoczęcia pierwszych czynności dotyczących zamiaru zwolnienia pracowników.