Wyzerować kod 011000 i dopisać poprawną pozycję z kodem 012000