W dacie sprzedaży niezamortyzowana wartość w kup.
Ostatni odpis amort. w kup w m-cu sprzedaży.