Był przeprowadzony proces likwidacji czy wykreślacie na podstawie uchwały o rozwiązaniu spółki?