Amortyzację księguje się wg ogólnych zasad: 400/071.
Nie można tej kwoty odnosić na konto 760, bo mienie wydzielone nie jest ujmowane na koncie 840 tylko na funduszu (800).