Oczywiście.

Jeśli sprzedaż planowana jest w ciągu roku, to grunt należy ująć jako towar.